Anasayfa/Blogs/Kalibrasyon ve Ayarlama
header-image
20 Aralık 2023
Kalibrasyon ve Ayarlama

Kalibrasyon başarısız olursa ne olur?
Bunun olası nedenleri yanlış test gazı veya kalibrasyon işlemi sırasında çok fazla veya çok az test gazı olabilir. Kalibrasyon doğru test gazıyla tekrarlanabilir. Ölçülen değerin sınırların dışında olması da mümkündür. Bunun yine de cihazdaki bir kusurla veya yanlış test gazıyla ilgisi yoktur, ancak normal bir davranıştır. Sensörler zamanla aşınabilir ve bu durumda etkilenen sensörün ayarlanması gerekir.

Diğer bir neden ise arızalı bir sensör olabilir. Cihazın temiz havada daha uzun bir sensör alıştırma süresine ihtiyacı olabilir veya muayene ve gerekiyorsa onarım için fabrikaya gönderilmesi gerekebilir. Ayarlama ne anlama gelir ve kalibrasyon nedir? Fark ne? Çarpma testi nedir? Sensörlerin neden düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor? Gaz sensörleri kullanım ömrü boyunca hassasiyetini kaybeder. Çalışma prensibine bağlı olarak bu, kullanılan ilgili sensörlere göre büyük ölçüde değişir. Ölçüm cihazlarımızda kullandığımız sensörler ve bunların nasıl çalıştığı, sensör prensipleri hakkındaki blog yazımızda detaylı olarak anlatılmaktadır.

Kalibrasyon nedir?

Ölçüm cihazının ekranının bilinen bir test gazı konsantrasyonuyla karşılaştırılması (“hassasiyet kontrolü”). Bir ölçüm cihazının kalibrasyonu, ölçüm davranışının normal davranışla karşılaştırıldığında doğrulanmasıyla ilgilidir. Amaç, sensörlerin sapmasını belirlemek ve sapmanın hala limitler dahilinde olup olmadığını veya değerler limitlerin dışında ise ayar yapılmasının gerekli olup olmadığını değerlendirmektir.

OLLI ile örnekler:

“Kalibrasyon/Ayar” menü seçeneğinde ölçüm cihazı çeşitli uygulamalar için kalibre edilebilir ve gerekirse ayarlanabilir. Doğru test gazı sensörlere birkaç kez uygulanabilir. Kalibrasyon şifre girilmeden yapılabilir, ayar şifre korumalıdır.

Uygulamalar ve test aralıkları - Örnek OLLI

test-intervals-OLLI.png

Ayarlama nedir?
Ölçüm cihazının sıfır noktasının ve hassasiyetinin bilinen sıfır ve test gazlarıyla ayarlanması (“hassasiyet ayarı”).

Ayarlama, bir ölçüm cihazının ölçüm davranışının ayarlarına kalifiye personel tarafından yapılan müdahaledir.

Ayarlamanın amacı, ölçüm davranışındaki sapmayı gerekli uygulama için gerekli ölçüde ortadan kaldırmaktır. 

developed by FOVIMARLO Dijital Media