solution

Biyogaz, organik biyokütlenin fermantasyonu sonucu üretilen gazların bir karışımıdır. Biyolojik olarak parçalanabilen maddeler, odun, gübre, kanalizasyon çamuru, mısır, çimen vb. gibi organik atıklar anaerobik mikroorganizmalar tarafından parçalanır.

 

 

Bu işlem sırasında bir kimyasal bileşik karışımı açığa çıkar. Bu doğal bir süreçtir ve bu nedenle bu biyogazlar yenilenebilir enerji olarak kabul edilir.

GAZ KOMPOZİSYONU

 

Biyogazın ana bileşenleri Metan CH4 ve Karbon Dioksit CO2'dir. Biyogaz karışımının yaklaşık %95'ini oluştururlar ancak bileşenlerin bileşimi farklılık gösterebilir. Biyogazın diğer bileşenleri Azot N2, Hidrojen H2, Hidrojen Sülfür H2S ve Oksijen O2'dir. Bu bileşenlerden Hidrojen Sülfür, biyogaza tipik yumurta benzeri kokusunu verir. Fermantasyon işleminde hangi malzemelerin kullanıldığına bağlı olarak biyogazın bileşimi farklılık gösterir. Örneğin evsel atıklar, atık su çamuru veya tarımsal atıklardan daha az Metan üretir. Evsel atıkların oluşturduğu gaz, Karbon Dioksit açısından daha zengindir. Genel olarak biyogazın bileşimi şöyle görünür:

GAZ DEPOLAMA

 

Biyogaz genellikle çürütücü adı verilen büyük tanklarda üretilir. Burada biyokütlenin bileşimi mikroorganizmalar için en uygun ortamı yaratmak amacıyla karıştırılır, karıştırılır ve ısıtılır. Anaerobik fermantasyonun gerçekleşmesi için çürütücüler hava geçirmez şekilde kapatılmıştır. Bu süreçte açığa çıkan gazlar bu çürütücülerde tutulur. Bu durum özel yapım çatı kaplama sistemlerinde olur. Çürütücülerin üzerine Poli-Vinil-Klorürden (güçlendirilmiş polyester kumaşla) yapılmış çift membran takılmıştır. Gaz üretildiğinde iç zar genişler, dış zar ise daima basınç altında kalır. Bu zar, iç zarı havanın etkilerinden korur. Özel hava giriş ve çıkışları, iki membran arasındaki hava basıncını düzenler. Tüm bu çatı kaplama sistemleri  Enertolia’nın ve Membrane Systems Europe BV'nin  kısaca MSE'nin uzmanlaştığı konudur!

developed by FOVIMARLO Dijital Media